Герб України

ОФІЦІЙНІ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПОЛІГРАФІ / ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ


Приймаються судами як доказ

100% гарантія результату

Судові експертизи із застосуванням спеціального засобу комп’ютерного поліграфа – це опитування із застосуванням поліграфа, що відносяться до розділу психологічних судових експертиз  (пункт 6.8 Наказ Міністерства юстиції України  №53/5 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень”).


Вказана експертиза є джерелом доказів у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах.


Монополію скасовано!

З жовтня 2019 року зі змінами до Закону України “Про судову експертизу” психологічні експертизи із застосуванням поліграфа можуть проводити не тільки державні спеціалізовані установи (в тому числі Київський інститут судових експертиз КНДІСЕ), а й приватні експерти-поліграфологи.

До того ж суди зобов’язані приймати висновки експертиз із використанням поліграфа приватних експертів так само, як і висновки інститутів судових експертиз чи інших державних спеціалізованих установ.

Ви можете самостійно ініціювати експертизу без слідчого та суду.

Експертиза на поліграфі

ЯКИМИ НОРМАМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА?

Законодавство України

 • ЧАСТИНА 1 СТ. 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ»:

  Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

  До державних спеціалізованих установ належать:

  • науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України

  До інших фахівців із відповідних галузей знань належать:

  • експерти-поліграфологи Всеукраїнської асоціації поліграфологів та об’єднання експертів-поліграфологів “Ведмідь, Іщук та партнери”
 • НАКАЗ МІН’ЮСТУ №53/5 ВІД 08.10.98

  Даним Наказом затверджено “Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”:


  6.1. Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач: малолітні; неповнолітні; дорослого та похилого віку).

  6.3. Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви у поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

  6.8. З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

  6.9. Для проведення дослідження орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), надає експерту можливість психологічного обстеження підекспертної особи та матеріали справи.

Цікавитесь експертизою на поліграфі?
Введіть свій номер телефону

ЩО ПОВИНЕН МАТИ ЕКСПЕРТ?

 • ОСВІТУ ПСИХОЛОГА

  Оскільки поліграфні експертизи є різновидом психологічних експертиз, то експерт обов’язково повинен мати вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.


  Наші експерти мають вищу психологічну освіту:

  Диплом психолога

 • ОСВІТУ ПОЛІГРАФОЛОГА

  Вміння проводити дослідження із використанням поліграфа, в тому числі експертизи, повинно бути підтверджене документом про освіту державного зразка.

  Це має бути документ виключно навчального закладу, що має ліцензію на освітні послуги.


  Наші експерти неодноразово проходили курси підвищення кваліфікації:

  Диплом поліграфолога

 • ПОЛІГРАФ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДСТУ 8692:2016

  15 листопада 2016 року в Україні було введено в дію національний технічний стандарт ДСТУ 8692:2016 “Поліграфи. Технічні умови”.

  Даний стандарт чітко визначив технічні вимоги до поліграфів та закріпив, що саме за технічними критеріями слід вважати поліграфами.


  Єдиним поліграфом в Україні, який повністю відповідає ДСТУ 8692:2016 є “RUBICON”, на якому і працюють наші експерти:

  Поліграф Рубікон для проведення психологічних експертиз

ЯК ФОРМУЛЮВАТИ ПИТАННЯ НА ЕКСПЕРТИЗУ:

Питання для психологічної експертизи на поліграфі

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ БУТИ ЗАКРИТІ

  Закриті запитання – це запитання, на які можна дати відповідь “так”, “ні” або “не знаю”. Не допускаються питання, що передбачають розгорнуті відповіді.

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ СТОСУВАТИСЬ КОНКРЕТНИХ ДІЙ В МИНУЛОМУ

  В питанні повинно бути пряме посилання на діяння (дії або бездіяльність) особи в минулому часі. Неможливо досліджувати майбутні дії, почуття, оцінки, суб’єктивні судження. З питання повинно бути чітко зрозуміло: хто саме, коли саме та що саме зробив у минулому.

 • ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ВИКЛЮЧНО ОБ`ЄКТИВНУ СТОРОНУ ЗЛОЧИНУ, А НЕ СУБ`ЄКТИВНУ

  !!! Захисників та адвокатів просимо звернути особливу увагу: за допомогою поліграфа неможливо встановити бажання настання наслідків у момент вчинення злочину; усвідомлення ступеню небезпеки, обізнаності; неможливо доказувати необережність та відсутність умислу, формулюючи це прямо в запитанні.

  Експертиза з використанням поліграфа перевіряє виключно об’єктивну сторону злочину: були діяння особи або ні. Не варто переконувати поліграфолога, що це Вам потрібно і без цього ніяк.

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ БУТИ ОДНОЗНАЧНІ

  Неможливо в запитаннях використовувати сполучення “та”, “або”, “чи”…

  Питання типу: “Чи ставив підпис гр. Іванов 15 січня 2020 року на протоколі загальних зборів або на статуті ТОВ “Мережа” – є неоднозначним та не може бути поставлене на експертизу.

 • ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПИТАНЬ ВІД 5 ДО 7

  Під час проведення експертизи на поліграфі підекспертному буде поставлено близько 200 запитань. Рішення щодо достовірності ухвалююються виключно на підставі системних реакцій.

  Тобто для відповіді на 1 питання експертизи експерт поставить близько 25-30 запитань і на підставі реакцій на ці питання ухвалить рішення по 1 питанню експертизи.

  Дослідження більше ніж 7 питань суттєво зменшує достовірність, оскільки ефективний час тесту не перевищує 2 год.

ПРЕДМЕТОМ ОПИТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ – КОМП’ЮТЕРНОГО ПОЛІГРАФА Є ОТРИМАННЯ ОРІЄНТУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО:

(пункт 6.8.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мін’юсту 53/5)

 • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
 • повноти наданої опитуваною особою інформації;
 • джерела отриманої опитуваною особою інформації;
 • уявлень опитуваної особи про певну подію;
 • іншої орієнтувальної інформації, що необхідна для конструювання версій розслідування певних подій.

ПРИКЛАД ПИТАНЬ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПОЛІГРАФІ

Для перевірки алібі:

Чи виявляються під час опитування із застосуванням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що 01.02.2016 у проміжок часу з 12:00 до 14:00 він знаходився у себе вдома за адресою м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 10, кв.10?

Для перевірки попередньої змови:

Чи виявляються під час опитування із застосуванням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він 10 серпня 2019 року в ході телефонної розмови повідомив громадянину Петренку П.П. інформацію про залишок коштів у касі підприємства «Зоря»?

Для перевірки вчинення конкретних злочинних дій:

Чи виявляються під час опитування із застосуванням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він 16 вересня 2019 року під час спільного вживання спиртних напоїв у період з 22 по 23 годину наніс громадянину Петрову П.П. ножові поранення?

Для перевірки вчинення правопорушень у господарській сфері:

Чи виявляються під час опитування із застосуванням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він в період жовтня—листопада 2019 року підробив підпис громадянина Петрова П.П. у протоколі загальних зборів ТОВ «Зоря» від 01 жовтня 2019 року?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:

Як проходить психологічна експертиза на поліграфі

 • ЕТАП 1

  Детальний опис замовником фабули справи, по якій проводиться експертиза на детекторі брехні, з наданням копій всіх наявних процесуальних документів. Погодження з експертом-поліграфологом питань, які плануються до винесення на експертизу.

 • ЕТАП 2

  Безпосереднє письмове звернення до експерта-поліграфолога про проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа або ж направлення клопотання про проведення експертизи слідчому або суду, який розглядає справу по суті.

  З жовтня 2019 року сторони процесу можуть самостійно призначати експертизи до приватних експертів, в тому числі тим, які не знаходяться в Реєстрі судових експертів.

  Для проведення експертизи Вам достатньо просто скласти відповідну заяву – нижче зразок:

  Зразок заяви (доручення) на проведення психологічної експертизи

 • ЕТАП 2 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ)

  Задоволення слідчим або судом клопотання про проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа і винесення відповідної постанови, в якій проведення експертизи на детекторі брехні доручається приватному експерту.

  Зразок постанови про призначення експертизи

 • ЕТАП 3

  Ознайомлення експерта-поліграфолога з матеріалами справи, призначення місця і часу проведення експертизи на поліграфі.

 • ЕТАП 4

  Проведення психологічної експертизи з використанням комп’ютерного поліграфа (детектора брехні).

  Експертиза складається з одного або декількох досліджень. Середня тривалість одного дослідження – 2 години.

 • ЕТАП 5

  Складання висновку за результатами експертизи і передача його замовнику, слідчому / суду.

  Передача висновку за результатами експертизи на детекторі брехні відбувається шляхом направлення офіційного супровідного листа на ім’я слідчого або судді, які призначили експертизу, що є безапеляційною підставою для долучення експертизи до матеріалів справи.

СУДОВІ РІШЕННЯ 2023 РОКУ, В ЯКИХ ЕКСПЕРТИЗУ НА ПОЛІГРАФІ БУЛО ВИЗНАНО ДОКАЗОМ:

 • 13 лютого 2023 року Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі №301/943/19, в якому визнав обвинуваченого у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), одним з джерел доказів було визнано висновок судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

 • 22 травня 2023 року Зарічний районний суд м. Суми виніс вирок у справі №591/4657/22, в якому визнав експертизу із використанням поліграфа джерелом доказів та вказав, що ДОКАЗОМ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧНО ЕКСПЕРТИЗА, а не звичайне дослідження.

  Витяг з вироку: «Сторона захисту вказувала на недопустимість такого доказу як довідка про результати опитування з використанням поліграфа (т.1 а.п. 156-157), та суд вважає, що результати використання апаратного комплексу вимірювання рівня психологічного стресу (поліграфа) людини можуть мати доказове значення лише у виді такого доказу, як висновок експерта».

 • 15 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова у провадженні № 2/463/235/23 виніс рішення за позовом про повернення позивачеві 30 000 доларів США, які були безпідставно набуті позивачем внаслідок визнаного нікчемним попереднього договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна.

  У відзиві на позов та письмових запереченнях представник відповідача проти позову заперечила з підстав того, що позов є безпідставним, надуманим і не підлягає задоволенню, оскільки грошових коштів у розмірі 30 000доларів США згідно попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна від 11.01.2014 відповідач не отримувала.

  Сам факт підписання договору відповідачем не підтверджує отримання нею грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США, оскільки у п.5.1 договору зазначено, що такі були передані продавцю до підписання договору.

  Однак, на думку суду, наявні у справі докази у своїй сукупності підтверджують факт отримання відповідачем грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США за нікчемним договором 11.01.2014.

  Правдивість показань позивача, допитаного судом як свідок, додатково підтверджується висновком за результатами дослідження з використанням поліграфа від 06.11.2022, який не має статусу висновку судового експерта у справі, однак складений спеціалістом-поліграфологом Лавровичем О.В., допитаним судом, та містить додаткову орієнтувальну інформацію, що вказує на правдивість показань допитаного судом свідка.

 • 22 травня 2023 року Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у справі № 589/4601/21 виніс додаткове рішення, який визнав витрати на проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа судовими витратами та зобов’язав відповідача відшкодувати ці витрати позивачеві.

  Витяг з рішення: «Витрати за проведення психологічної експертизи із застосуванням спеціального технічного засобу поліграфа підтверджуються актом про надання послуг з проведення психологічної експертизи із застосуванням спеціального технічного засобу комп`ютерного поліграфа від 10 серпня 2022 року, відповідно до якого ОСОБА_2 надано послуги від фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з отримання психологічної експертизи із застосуванням комп`ютерного поліграфа у цивільній справі №589/4601/21. Загальна вартість послуг склала 15000 грн. (том 1, а.с.150)».

Проведемо судову психологічну експертизу будь-якої складності.

Наші експертні висновки приймаються усіма судами України.

Термін проведення експертизи – 3 робочі дні

Ігор Іщук та Володимир Ведмідь, засновники об’єднання, експерти – поліграфологи Всеукраїнської асоціації поліграфологів

Бажаєте замовити експертизу на поліграфі?
Введіть свій номер телефону