СКІЛЬКИ ЧАСУ ТРИВАЄ ТЕСТ НА ПОЛІГРАФІ?

Питання «скільки проходить поліграф?», «яка тривалість тесту на детекторі брехні» та «який час тесту на поліграфі?» виникають досить часто. Вони цікавлять як замовників, так і потенційних досліджуваних – осіб, яких будуть тестувати.

Часто питання про те, скільки часу триває поліграф задають з метою оцінки професійного рівня і досвіду поліграфолога, апріорі вважаючи, що якісна перевірка не може бути короткою.

Однозначної і чіткої відповіді на ці питання немає, але ми дамо Вам максимум інформації, щоб Ви для себе зробили однозначний висновок.


Скільки проходить поліграф залежить від багатьох факторів:

  • цілі і завдання тестування, кількість поставлених замовником питань;
  • стан особи, що тестується;
  • використовувана поліграфологом методика тестування;
  • професіоналізм і досвід поліграфолога;
  • обладнання, що використовується поліграфологом.

Виходячи з цього, відносно чітко можна сказати лише про мінімальну і максимальну тривалість психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.

Для загального розуміння того, як і в якій мірі можуть впливати зазначені фактори на тривалість поліграфного дослідження, необхідно мати загальне уявлення з деякими складовими цього процесу.

Деякі використовувані для тестування за допомогою поліграфа методики припускають наявність першої – стимульно-адаптативної частини дослідження, за результатами якої приймається рішення про перехід до наступного (основного) етапу.

У разі прийняття негативного рішення, наприклад при виявленні ознак можливої свідомої фармакологічної протидії або неоптимального стану респондента, викликаного іншими причинами, перевірка обмежується тільки цим етапом і може закінчитися вже через 10-15 хвилин після початку.

Наступним важливим фактором, який впливає на те, скільки проходить поліграф та який час тесту на детекторі брехні, є використовувана поліграфологом методика.

Навіть суворо регламентовані методики з використанням питань порівняння (контрольних питань) мають різні формати, в тому числі за кількістю пред’явлень і повторів використовуваних тестів, а відповідно впливають на те, скільки часу займає поліграф.

Ефективна і гнучка методика виявлення прихованої інформації передбачає ситуації, коли частина тестів класичного (шаблонного) алгоритму може не пред’являтися, якщо по ходу тестування в цьому відпала необхідність. Точно також, деякі наступні блоки, передбачені алгоритмом обстеження, використовуються або не використовуються в залежності від реакцій респондента на питання попередніх блоків. Бувають випадки, коли хід тестування може вимагати негайного пред’явлення респонденту додаткових питань або цілих тестів, якщо кваліфікація поліграфолога дозволяє це зробити невідкладно в рамках цього ж обстеження.

Зазначені моменти можуть як значно скорочувати перевірку на поліграфі, так і подовжувати її.


В цілому ж, психофізіологічне дослідження за допомогою поліграфа складається з декількох етапів.

Знайомство з опитуваним, виявлення та задоволення його і необхідних для перевірки потреб (помити руки, сходити в туалет) може тривати від 5 до 15 хвилин.

Саме дослідження з використанням поліграфа складається з передтестової, міжтестових та післятестової бесід. Тривалість залежить від кількості питань для перевірки, можливої причетності особи, що перевіряється, до досліджуваної події та може тривати від 15 хвилин до години.

Головний етап тесту на детекторі брехні – це безпосередньо фіксація приладом – поліграфом фізіологічних реакцій організму на запитання. Триває цей етап від 30-40 хвилин до півтори години: більш тривалі зняття показань зазвичай викликають розмиті реакції через втому опитуваного.


Таким чином, з урахуванням вищевказаних факторів, тривалість проведення перевірки з використанням поліграфа може становити в середньому від 1 до 2-2,5 годин.

Слід зазначити, що в даному випадку мова йде лише про те, скільки часу поліграф використовується безпосередньо для роботи з респондентом. Для підготовки же до проведення дослідження поліграфологу необхідно вивчити ситуацію або фабулу справи (в залежності від їх складності – до декількох годин), скласти необхідні тести (від 1 до 3 годин), проаналізувати поліграми і інтерпретувати результат дослідження (від 1 до 3 годин). Весь зазначений процес займає у поліграфолога до одного робочого дня.

У разі необхідності більш тривалого дослідження, щоб уникнути наддовгого зняття показань і надмірної втоми опитуваного, перевірка на детекторі брехні може бути поділена на кілька етапів в різні дні.