Поліграф Rubicon відкриває в Чернівцях лабораторію «Нейродосліджень та інформаційної безпеки»

Об’єднання експертів-поліграфологів “Ведмідь, Іщук та партнери” є офіційним дилером українських вітчизняних поліграфів “РУБІКОН”. Ми не тільки регулярно постачаємо та обслуговуємо поліграфи “РУБІКОН” поліграфологам в Україні, а й працюємо з науковими та просвітницькими установами для реалізації нових сучасних проектів.

У співпраці з Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Державного торговельно-економічного університету (ЧТЕІ ДТЕУ) наше Об’єднання працює над реалізацією масштабного проекту:

“ПОЛІГРАФ І НЕЙРОДОСЛІДЖЕННЯ”.


З метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти на засадах збалансованого поєднання практичного та академічного навчання, задоволення суспільного запиту на психологічні послуги в умовах воєнного стану і поствоєнний період, впровадження новітніх методів наукових досліджень із використанням психодіагностичних апаратурних комплексів ЧТЕІ ДТЕУ розпочато проєкт з відкриття лабораторії «Нейродосліджень та інформаційної безпеки».

Директор Чернівецького торговельно – економічного інституту ДТЕУ Анатолій Вдовічен, керуючий партнен об’єднання експертів-поліграфологів “Ведмідь, Іщук та партнери” Володимир Ведмідь

Обладнання для лабораторії (поліграф RUBICON, нейрогаджет та крісло для проведення поліграфних досліджень POLYTRAPH-SYSTEM), яке було поставлене об’єднанням експертів-поліграфологів “Ведмідь, Іщук та партнери”, використовуватиметься для навчання, проведення прикладних та міждисциплінарних наукових  досліджень поведінкових реакцій людини на маркетингові тригери/інформацію, її когнітивні та емоційні відгуки, первісні/приховані мотиви поведінки, методів впливу на них, виявлення підсвідомого ставлення людини до об’єкта шляхом вимірювання мозкової активності та аналізу зовнішніх маркерів поведінки людини.

Нейровізуалізація результатів дослідження, пошук найбільш ефективних методів мотиваційного впливу на споживчу/клієнтську поведінку на основі біометричного тестування дасть змогу суттєво підвищити ефективність комунікаційної взаємодії в маркетингу.

Також обладнання використовуватиметься під час впровадження та реалізації навчальної діяльності за ОП в рамках яких передбачено дисципліни з інформаційної та кібербезпеки, фінансової безпеки, технологій ШІ та віртуальної реальності, НР-менеджменту, сенсорного аналізу.

Демонстраційне дослідження на поліграфі RUBICON з нейрогаджетом проходив доктор економічних наук, професор, заступник директора з науково-методичної роботи, міжнародних звʼязків та інноваційного розвитку Кифяк Василь Федорович

В рамках концепції захисту психологічного здоров’я обладнання використовуватиметься  з метою досліджень та аналізу психоемоційних станів людини, поведінкових реакцій на стресові фактори з метою розробки програм адаптації до змінних умов середовища, що в кінцевому результаті формує прозорі і безпечні умови навчання та роботи.


#ведмідьдіє